ข่าวสาร

การแบ่งช่วงเวลาชีวิตของสุนัข

การแบ่งช่วงเวลาชีวิตของสุนัข
หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า น้องหมาของเราตอนนี้เข้าสู่วัยไหน เป็นวัยเด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยชรา วันนี้ จะมาพูดถึงการแบ่งช่วงเวลาชีวิตของสุนัข ซึ่งในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ จะมีช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปตามอายุขัยทั้งหมดของชีวิตค่ะ
แบ่งออกได้เป็น 5 วัย ตาม 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines
ได้แก่
- Puppy คือช่วงแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 6-9 เดือน เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับสายพันธุ์ และขนาดตัว
- Young adult วัยรุ่น หลังจากวัยเด็ก จนอายุประมาณ 3-4 ปี วัยนี้จะมีการเจริญของร่างกาย และมนุษยสัมพันธ์ และสิ้นสุดเมื่อเกิดการเจริญเต็มที่
- Mature adult คือช่วงโตเต็มวัย ไปจนถึงช่วง 25% สุดท้ายของชีวิต
- Senior คือช่วง 25% สุดท้ายของชีวิต
- End of life คือระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งจะสั้น หรือยาวนานแค่ไหน ขึ้นกับโรคที่เป็นในช่วงสุดท้ายของชีวิต
หลักเกณฑ์เหล่านี้ อาจช่วยเราตัดสินใจได้ในหลายๆด้าน เช่น ความถี่ของการที่จะต้องพาน้องหมาไปเช็คสุขภาพ การเลือกซื้ออาหาร และวิธีการเลี้ยงดูให้เข้ากับวัยของเขาค่ะ


ย้อนกลับ