เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 Vet 4 - Pet Hospital ) 24 ชั่วโมง


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์  ( Vet 4 - Pet Hospital ) 24 ชั่วโมง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการดูแลทางด้านสัตวแพทย์มามากกว่า 35 ปี เราสั่งสมประสบการณ์การรักษาสัตว์และความชำนาญเฉพาะทางของทีมสัตวแพทย์มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ ( Pet Hospital ) ที่มีประสิทธิภาพการรักษาอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการรักษามาเป็นอันดับต้นด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีทางการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการเสมอ เช่น การรักษาด้วยเครื่อง MRI, Ultra 4D, Echo หรือการทำ “ธาราบำบัด” ที่จะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยการใช้น้ำเข้ามาช่วยในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทั่วไป บริการคลินิกพิเศษ โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริการอาบน้ำตัดขน รับบริการทั้งสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet) ได้แก่ กระต่าย หนูแกสบี้ และชูก้าไรเดอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีบริการพิเศษ รับฝากสัตว์เลี้ยง โรงแรมแมว บริการส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ และบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั้งสัตว์ป่วยนอก (OPD) และสัตวป่วยใน (IPD) - ( Pet Hospital )

    โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เป็นผู้นำในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการรักษาสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมายาวนานกว่า 35 ปี โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะให้บริการรักษาสัตว์อย่างมีคุณภาพ


                               

                                 VPAT's "VET IDOLS" of The Year 2008 (จรัส สืบแสง)

    เรามีความภูมิใจและเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้วงการสัตวแพทย์ในประเทศไทยก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนโดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และให้สัญญาว่าเราทุ่มเทความสามารถต่อไปไม่เพียงเฉพาะตัวสัตว์ และเจ้าของสัตว์เท่านั้น แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งขอแสดงความนับถือ

Dr. Araya Phonsuwan DVM, Dr. Chaiyaporn Phonsuwan DVM


Vision


“เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของประเทศไทย”Mission


1.มีเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือที่ทันสมัย

2.ทําการพัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์อยู่เสมอ

3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน TASHA ที่ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอ