ข่าวสาร

การผ่าตัดแก้ไขมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในสุนัข

การผ่าตัดแก้ไขมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในสุนัข (total cystectomy and ureterourethral anastomosis in TCC dog)


สุนัขพันธุ์บีเกิ้ล อายุ ปี มีประวัติเป็นโรคลมชัก และ โรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ(Transitional cell carcinoma) พบอาการแสดง คือ มีปัสสาวะกะปริบกะปรอย ปวดเบ่งปัสสาวะ ทานอาหารได้ลดลง ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยการทำอัลตร้าซาวน์พบลักษณะคล้ายก้อนจำนวนมากในกระเพาะปัสสาวะ จากนั้นเก็บตัวอย่างจากน้ำปัสสาวะส่งตรวจเซลล์ จากผลเซลล์สงสัยว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ จึงได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งอยู่นานถึง เดือน แต่ด้วยการดําเนินไปของโรคทําให้ก้อนลุกลามมากขึ้น จากภาพอัลตร้าซาวน์พบก้อนกระจายทั่วทั้งกระเพาะปัสสาวะและมีส่วนที่กดเบียดท่อไต (Ureter) จนท่อไตขยายทั้ง ด้าน มีภาวะไตบวมนํ้า (Hydronephrosis) ส่งผลให้ค่าของเสียและค่าไตพุ่งขึ้นสูง ก่อนผ่าตัดพบค่าของเสีย (Blood urea nitrogen) 79 mg/dL ค่าไต(Creatinine) 3.9 mg/dL ค่าปกติไม่ควรเกิน 27 และ 1.8 ตามลําดับ *(Reference จากเครื่องตรวจ IDEXXX) จึงจําเป็นต้องปรับวิธีการรักษามาเป็นการศัลยกรรมผ่าตัด 


เนื่องจากก้อนมะเร็งลุกลามไปทั่วกระเพาะปัสสาวะ รวมถึงลุกลามไปบริเวณส่วนปลายทั้งท่อไตและท่อปัสสาวะที่เปิดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ จึงได้ทําการตัดเอากระเพาะ ปัสสาวะออกทั้งหมด(Total cystectomy) ส่งตรวจชิ้นเนื้ออ่านผลทางพยาธิวิทยา จากนั้นตัดต่อท่อไตทั้งสองข้างและท่อปัสสาวะเข้าด้วยกันโดยตรง (Ureterourethral anastomosis) และพักฟื้นคาสาย


       

                      ภาพอัลตร้าซาวน์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ


สวนท่อนำปัสสาวะไว้ในช่วงแรกหลังผ่าตัดอย่างน้อย 14 วัน โดยหลังผ่าตัดวันแรกพบค่าของเสีย(Blood urea nitrogen)และค่าไต(Creatinine)ลดลงไปอยู่ในระดับ 31 mg/dL และ 1.9 mg/dL ตามลําดับ และได้ทำอัลตร้าซาวน์เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างไตก่อนและหลังผ่าตัด พบว่าภาวะไตบวมน้ำในไตทั้งสองข้าง(Hydronephrosis)ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในไตขวาจากบวมน้ำ 6.9 เซนติเมตร ลดลงเหลือ 4.86 เซนติเมตร ในไตซ้ายจากบวมน้ำ 7.2 เซนติเมตร ลดลงเหลือ 0.3 เซนติเมตร   ในรายที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและได้ทำการตัดก้อนมะเร็งออกไปแล้ว ต้องเฝ้าระวังเกิดการติดเชื้อที่กรวยไต (Pyelonephritis)  การพยากรณ์โรคพบมีอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าน้อยกว่า เดือน (Reference จาก BSAVA manual of canine and feline oncology)


                             

                           ภาพอัลตร้าซาวน์เปรียบเทียบไตด้านขวาก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด


                                    

                         ภาพอัลตร้าซาวน์เปรียบเทียบไตด้านซ้ายก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด


การผ่าตัดครั้งนี้ถือว่ามีความเสี่ยงทั้งการวางยา เนื่องจากสัตว์มีปัญหาหาทั้งระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ ประสาท และเป็นการผ่าตัดที่ยากจําเป็นต้องใช้ศัลยแพทย์ที่เก่งและมีประสบการณ์  รวมถึงต้องการการดูแลเอาใจใส่หลังผ่าตัดจากสัตวแพทย์และทีมงานในหน่วยสัตว์ป่วยใน และเจ้าของที่จะต้องดูแลสุนัขต่อไป


บทความโดย

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
Tel : 02-953-8085-6

ย้อนกลับ