ข่าวสาร

ความสำคัญของการถ่ายพยาธิในสัตว์เลี้ยง

ความสำคัญของการถ่ายพยาธิในสัตว์เลี้ยง

การติดเชื้อพยาธิในทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงที่พบได้บ่อยเช่น อาเจียน ถ่ายเหลวอาจมีเลือดปน ปวดท้อง น้ำหนักลด โลหิตจาง เป็นต้น และที่สำคัญพยาธิบางชนิดสามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ด้วย โดยสัตว์เลี้ยงสามารถได้รับเชื้อเหล่านี้จากสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนโดยตรง เช่น พื้นดิน สนามหญ้า สวนสาธารณะ อาหาร ปรสิตภายนอก(เห็บ หมัด) แมลงพาหะ หรือแม้แต่ได้รับจากแม่สัตว์ที่ติดพยาธิระหว่างการตั้งครรภ์ และการดื่มน้ำนม เป็นต้น

                

               

เราสามารถป้องกันการติดพยาธิได้อย่างไรบ้าง ไปดูกัน..

1.ทำการถ่ายพยาธิเป็นประจำ โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นถ่ายทุกๆ 2 สัปดาห์จนกระทั่งอายุ 8-10 สัปดาห์ จากนั้นแนะนำให้ถ่ายเป็นประจำทุกเดือน หรือปรับความถี่ตามความเสี่ยง

2.ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงกินเนื้อสัตว์ดิบๆ หรือล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร

3.ทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ กระบะทราย ด้วยสารทำความสะอาดเป็นประจำ

4.พาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี


นอกจากนั้นควรมีการป้องกันปรสิตประเภทอื่นๆควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น เห็บ หมัด ไร และพยาธิหนอนหัวใจ ซึ่งล้วนสามารก่อให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงได้ทั้งสิ้น เพียงเท่านี้ เราก็สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงที่เรารักจากโรคปรสิตได้ง่ายๆ 


บทความโดย

น.สพ.ณัฐวัตร รักชีพ (หมอเต้)

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
Tel : 02-953-8085-6


ย้อนกลับ