ข่าวสาร

การดูแลน้องหมาหรือน้องแมวที่เป็นโรคหัวใจขณะอยู่ที่บ้าน

เมื่อพบว่าน้องหมาหรือน้องแมวเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแล้ว โดยทั่วไปจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควรมีความเข้าใจและดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถทำให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

  • >  สังเกตความอยากอาหาร ควรรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ ไม่ควรน้ำหนักลดลงเรื่อยๆ
  • > สังเกตปริมาณการกินน้ำ และปัสสาวะ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความผิดปกติเกิดขึ้น อาจบ่งชี้ถึงผลข้างเคียงจากการให้ยาขับน้ำ หรือ อาการหัวใจล้มเหลวทรุดลงหรือ การแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกิดจากโรคหัวใจ เช่น โรคตับ โรคไต
  • >  สังเกตอัตราการหายใจ โดยมีการนับอัตราการหายใจในช่วงพักหรือหลับ นับจำนวนครั้งการหายใจใน 1 นาที ปกติน้อยกว่า 30-40 ครั้งต่อนาที หากมีการเพิ่มขึ้นหรือมีอาการต่อเนื่องไปอีก 2 -3 วัน อาจมีภาวะน้ำท่วมปอดได้

    


    ยาโรคหัวใจ

  • >  ควรทำการให้ยาตรงตามเวลา และ ก่อนหรือหลังอาหารตามฉลากยาอย่างเคร่งครัด
  • > ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับยาแต่ละชนิดที่น้องทาน และผลข้างเคียงของการให้ยา เพื่อสังเกตอาการกรณีแพ้ยา หรือ ได้รับยาเกินขนาดได้ (กรณีเจ้าของหลายคน อาจป้อนยาซ้ำซ้อนกัน)
  • >  การตรวจประเมินผลหลังให้ยา ในการนัดหมายแต่ละครั้ง ควรนำยาที่เหลือทั้งหมดมาด้วย เพื่อตรวจสอบดูว่าน้องได้รับยาครบหรือเปล่า หรือ กรณีน้องมีอาการทรุดลงหรือไม่คงที่ ไม่ทานอาหาร เราเลยไม่ได้ให้น้องกินยา อาจต้องทำสมุดบันทึกด้วย และแจ้งให้สัตวแพทย์ทราบ
  • >  ทำกาตรวจเลือดเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังการทำงานของตับ ไต และเกลือแร่ (เช่น โพแทสเซียม) กรณีได้รับยาเป็นเวลานานๆ


    อาหารสำหรับโรคหัวใจ

  • - การลดปริมาณเกลือในอาหารเป็นคำแนะนำที่ต้องทำ เพราะมีโอกาสเกิดการคั่งของเกลือและน้ำในร่างกายได้ง่าย
  • - อาหารตามท้องตลาดทั่วไป หรือ อาหารคนมักมีเกลือสูง ควรปรุงเอง เพื่อจำกัดการใส่เกลือ น้ำปลา หรือ ซีอิ้ว
  • - แต่อาหารเฉพาะโรคทั่วไป จะมีการจำกัดปริมาณเกลืออย่างเข้มงวดอยู่แล้ว


    การออกกำลังกาย

การที่สัตว์มีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อออกกำลังกายเป็นอาการหนึ่งของภาวะหัวใจล้มเหลว ควรออกกำลังกายปานกลางและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการปรับการทำงานของหัวใจ  ไม่จำเป็นต้องถึงกับงดการออกกำลังกายเลย แต่ไม่ควรบังคับ  และหากพบอาการเป็นลมควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

 

บทความโดย

น.สพ.พีรสุทธิ์ เพียรพิจิตร (หมอเอด)

คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (VET4)

Tel : 02-953-8085

Line : http://line.me/ti/p/~@vet4

Website : www.vet4hospital.com

Map : https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

ย้อนกลับ