ข่าวสาร

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคความดันโลหิตสูง 

          เป็นภาวะความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบต่างๆอย่างร้ายแรงตามมา จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


อาการของโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติ ในบางรายทราบเมื่อตรวจพบภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงขึ้นแล้ว ควรมีการตรวจสุขภาพและวัดค่าความดันอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้โรคนี้ถูกเรียกว่าเป็น ฆาตกรเงียบ (Silent Killer)” ที่ทำให้เสียชีวิตได้อย่างไม่ทันระวังตัว
สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

-  โรคไต (Chronic or acute kidney disease)

-  ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  (Hyperthyroidism)

-  ภาวะต่อมหมวกไตทำงานมากกว่าปกติ (Hyperadrenocorticism)

-  เบาหวาน (Diabetes mellitus)

-  เนื้องอกต่อมหมวกไตที่ชื่อว่า Pheochromocytoma

-  การกินยากลุ่มสเตอรอยด์เป็นเวลานานสามารถทำให้ความดันสูงได้
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงโดยดูจาก การวัดค่าความดันโลหิตเป็นหลัก และมีการตรวจวัดหลายครั้ง เพื่อความแม่นยำของผลการตรวจ

แต่ในกรณีนี้คือการที่หมาแมวเข้ามาที่คลินิกหรือโรงพยาบาล และทำการวัดความดันแล้วปรากฏว่า ความดันสูงเพราะเขาจะตื่นเต้น ตกใจ กลัวหมอใส่ชุดขาว หรือเรียกว่า “White coat hypertension“ ดังนั้น เมื่อหมาหรือแมวมาถึงโรงพยาบาลสัตว์ ไม่ทำการวัดความดันในทันที โดยส่วนใหญ่ก็จะให้รอก่อนประมาณ 10 ถึง 15 นาทีแล้วถึงจะทำการวัดความดันเพื่อลดปัญหาความดันสูงจากภาวะดังกล่าว

ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการักษาหรือปล่อยให้ความโลหิตสูงเป็นเวลานาน ๆ มักจะเกิดความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ตามมา เช่น สมอง ประสาทตา หัวใจ หรือ ไต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้


การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

รักษาด้วยยาช่วยลดความดันโลหิต และอาหารเหมาะสมที่เตรียมโดยสัตวแพทย์ตามชนิดของภาวะความดันโลหิตสูง


การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ทำการตรวจสุขภาพตามตารางการนัดหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคอยเฝ้าระวังความดันโลหิตของสัตว์เลี้ยง


บทความโดย

น.สพ.พีรสุทธิ์ เพียรพิจิตร (หมอเอด)

คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( 24 ชั่วโมง )

Tel : 02-953-8085-6

Line : http://line.me/ti/p/~@vet4

Website : www.vet4hospital.com

Map : https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

ย้อนกลับ