ข่าวสาร

การส่องกล้อง ( Endoscopy ) และ ( Rhinoscopy )

กล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารส่วนต้น (Endoscopy) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น  เป็นการใช้อุปกรณ์กล้องส่องเข้าไปสำรวจภายในทางเดินอาหารส่วนต้น ตั้งแต่ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น หรือจะส่องตรวจจากลำไส้ใหญ่ก็สามารถทำได้ เพื่อวิฉัยลักษณะความผิดปกติภายใน 

    

นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาในบางกรณีด้วย เช่น สามารถนำสิ่งแปลกปลอม หรือเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อผิดปกติภายในบริเวณดังกล่าว โดยการคีบ หรือหนีบ ออกได้ นับเป็นเทคนิคที่ทำได้  โดยที่ไม่ต้องทำการผ่าตัด สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย แต่มีความจำเป็นต้องวางยาสลบสัตว์ และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากประวัติอาการทางคลินิก ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายรังสี x-ray ร่วมด้วย เพื่อยืนยันตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการส่องกล้อง 

    


และยังมีกล้องส่องตรวจภายในจมูก (Rhinoscopy) ที่ช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนต้น ส่องดูความผิดปกติที่ทำให้สัตว์หายใจไม่สะดวก ภายในโพรงจมูก สามารถทำได้ทั้งในสุนัขและแมว เช่น ในส่องดูภาวะความผิดปกติโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังในแมว (Chronic rhinitis) การมีเนื้องอกมาขัดขวางบริเวณโพรงจมูก กล้องส่องตรวจภายในจมูก (Rhinoscopy) ก็สามารถส่อง เพื่อหาตำแหน่งของเนื้องอก และสามารถเก็บตัวอย่างเพื่อทำการวินิจฉัยชิ้นเนื้อต่อไปได้


เพราะรู้ว่าเค้าเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4 จึงมุ่งมั่นพัฒนา นำเทคโนโลยีการวินิจฉัย ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ เพื่อผลการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงของท่าน(VET4 Surgery Center)
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( 24 ชั่วโมง)
อ.น.สพ.วิจิตร สุทธิประภา (หมอก๊อต)
สพ.ญ.สุนิสา เถาว์มูล (หมอเฟิร์น)


 

ย้อนกลับ