ข่าวสาร

ไรในหู Otodectes cynotis

เจ้าของแมวหลายๆ คนอาจจะเคยพบอาการน้องแมวพยายามเกาบริเวณช่องหู สะบัดศีรษะ เมื่อเปิดใบหูพบลักษณะขี้หูที่มีสีดำหรือสีน้ำตาล และถ้าหากนำขี้หูมาดูด้วยตาเปล่าแล้ว อาจจะมองเห็นจุดเล็กๆ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจุดนั้นก็คือ ตัวไรในหูนั้นเอง

                                                                
                                     

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ไรในหูกันคะ ไรในหู มีชื่อว่า Otodectes cynotis จะอาศัยอยู่บริเวณช่องหูและบริเวณใบหู โดยไรจะกินเศษเนื้อเยื่อหรือสิ่งคัดหลั่งบริเวณใบหูและช่องหูเป็นอาหาร ตัวไรก่อให้เกิดเกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อช่องหูและเกิดการอักเสบของหูส่วนนอก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในช่องหูต่างๆ เช่น การสะสมของเนื้อเยื่อตาย ผนังช่องหูหนาตัว ขี้หู และเป็นปัจจัยกระตุ้นอย่างหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการอักเสบของช่องหูจากการติดเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ตามมา


การตรวจวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการตรวจพบตัวไรที่มีขนาดตัวเล็ก สีขาวสามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า หากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ตรวจยืนยันโดยการนำตัวอย่างมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อแยกความผิดปกติของหูจากสาเหตุอื่นๆ


การรักษาไรในหูของแมว สามารถทำได้โดยการเช็ดทำความสะอาดหูเป็นประจำ ร่วมกับการหยอดยาหยอดหูที่มีส่วนประกอบของตัวยากำจัดไรในหู นอกจกการป้องกันและรักษาไรในหูแมวแล้ว ควรทำความสะอาดหูของน้องแมวอย่างสม่ำเสมอ และควรป้องกันปรสิตภายนอกอย่างสม่ำเสมอ หากเลี้ยงรวมกันหลายตัว ควรดูแลให้ทั่วถึง เพราะไรในหูสามารถติดต่อถึงกันได้


สพ.ญ.นันทิชา ยกทอง (หมออัญ)

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (24 ชั่วโมง)
Tel : 02-953-8085

ย้อนกลับ