ข่าวสาร

ทำไมแมวจึงไม่ควรกินอาหารสุนัข

     เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน คนทั่วไปมักนึกถึงสุนัขและแมว เพราะเป็นสัตว์ส่วนใหญ่ที่คนมักนิยมเลี้ยง บางบ้านเลี้ยงทั้งสุนัขและแมวร่วมกัน

บางบ้านก็เลี้ยงชนิดใดชนิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าสุนัขและแมวบางชนิดจะมีรูปร่าง โครงสร้าง ขนาดที่ใกล้เคียงกันนั้น แต่สุนัขและแมวเป็นสัตว์ต่างชนิดกัน

สุนัขจัดอยู่ในพวก Omnivores คือสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์  ส่วนแมวจัดอยู่ในพวก  Carnivores คือสัตว์ที่กินแต่เนื้อสัตว์ล้วนๆ

     ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงมีความต้องการสารอาหารรวมทั้งยังมีระบบในการย่อยอาหารที่แตกต่างกันอีกด้วย

                  

                  

                สาเหตุการเกิดโรค


          แล้วถ้าหากแมวกินอาหารสุนัขหล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ?


          ขาดโปรตีน แมวเป็นสัตว์พวกที่ต้องการกินแต่เนื้อสัตว์ล้วนๆ ทำให้แมวต้องการปริมาณโปรตีนในอาหารสูงกว่าสุนัข หากแมวกินแต่อาหารสุนัข

          ย่อมทำให้ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ส่งผลต่อการเจริญเติบโต กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ขนและผิวหยาบ

   
          ขาดกรดอะมิโน (Taurine) ซึ่งเป็น กรดอะมิโนที่จำเป็น ต้องได้รับจากอาหาร แมวมีความต้องการทอรีนมากกว่าสุนัข  ในอาหารแมวจึงมีการเพิ่ม

          ปริมาณของทอรีนให้มากขึ้น เนื่องจากถ้าแมวขาดทอรีนจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจจอประสาทตาและระบบสืบพันธุ์

          ทั้งยังทำให้ลูกแมวมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติอีกด้วย


          ขาด Vitamin A เนื่องจากแมวเป็นที่สัตว์ที่ไม่สามารถสังเคราะห์ Vitamin A ได้เองจาก Beta-Carotene เหมือนคนและสุนัข ทำให้มีการเพิ่ม

          ปริมาณ Vitamin A เข้าไปในอาหารแมว ซึ่งถ้าหากแมวขาดวิตามินเอแล้วนั้น จะทำให้เกิดอาการตาบอดตอนกลางคืน ขนแห้งหยาบ

          และมีผลต่อการเจริญเติบโตของแมว


          ขาดกรดไขมัน Arachidonic Acid  ซึ่งเป็นกรดไขมันที่แมวไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ มีความสำคัญต่อการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย

          การแข็งตัวของเลือดรวมทั้งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์และระบบย่อยอาหารในแมวอีกด้วย


          ในทางตรงกันข้ามเมื่อสุนัขกินอาหารแมวเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียอย่างไร ?


          ได้รับปริมาณโปรตีนมากเกินความจำเป็น มีผลต่อการทำงานไตที่ต้องทำงานมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดโรคไตและนิ่วตามมาได้

           น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเหนี่ยวนำให้เกิดโรคอ้วนได้ เนื่องจากอาหารแมวมีสารอาหารทั้งประเภท โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโนต่างๆ อยู่มาก

           เมื่อสุนัขกินอาหารแมวเป็นเวลา  นานๆ ย่อมทำให้สุนัขได้รับสารอาหารเกินความจำเป็น


               การป้องกัน

เมื่อรู้แล้วว่าการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมจะเกิดผลเช่นไร รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปของสัตว์แต่ละชนิดที่บริษัทผลิตมามีการคำนวณปริมาณสารอาหาร

ชนิดของสารอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการมาแล้ว เราในฐานะผู้เลี้ยงควรเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของเรา เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่

สามารถเกิดขึ้นได้จากการดูแลที่ไม่เหมาะสม


สพ.ญ.ณัฐชยา อนันตะ (หมอเอ๊ะ)

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (24 ชั่วโมง)
Tel : 02-953-8085
Line : http://line.me/ti/p/~@vet4
Website : www.vet4hospital.com
Map : https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

ย้อนกลับ