ข่าวสาร

ก้าวสู่ปีที่ 10 โครงการทำหมันสัตว์เลี้ยงช่วยชุมชน “VET 4 & UPENN ประจำปี 2562”

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และ  โรงเรียนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา  ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดย Dr. Chris Torre (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ Mount laurel animal hospital ในรัฐนิวเจอซี่ สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่กำลังศึกษาที่ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ได้เป็นผู้นำคณะนักศึกษาและอาจารย์จากสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน มาร่วมรณรงค์การทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยในช่วงสามปีแรก ผู้สนับสนุนหลักให้เกิดโครงการดีๆ นี้คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในชื่อของ “โครงการ ธอส . ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง"


นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ทางประเทศไทยโดย โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ สามารถสืบสานโครงการนี้ต่อเนื่องยาวนานมาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปี พ.ศ. 2562 นี้


ปีนี้คณะอาจารย์นำโดย Dr Micheal Mison (Director and Chef medical office of Ryan hospital, university of Pennsylvania)  และคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน  จะเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมในชื่อ “โครงการสมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง“ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาร์ทฮารท และ Meo เป็นปีที่ 6 โดยกำหนดการจัดกิจรรมประจำปี 2562 มีดังนี้


วันที่ 6 – 7 มิ.ย. 2562 ทำกิจกรรมที่ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 – 12 มิ.ย. 2562 ทำกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จ.นครศรีธรรมราช

 

ผู้สนับสนุนของโครงการในปีนี้ นอกจากผู้ผลิตอาหารสัตว์สมาร์ทฮาร์ท และอาหารแมว Me-O  แล้ว ยังมี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อรับบริการทำหมันหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกานี้ จะสืบสานประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์เลี้ยง ทั้งที่เป็นสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และถูกเลี้ยงดูอย่างถูกสุขลักษณะสืบไป.

ย้อนกลับ