ข่าวสาร

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 จัดโครงการธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ปีที่ 3/2555

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คุณสุดจิตตรา คำดี   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ คุณชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ปี 3/2555 ” นำทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 พร้อมเปิดตัวรถโมบาย “โรงพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่...ถึงบ้านคุณ” โครงการนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย การให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อสู่คน และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยง ฟรี!!  นับเป็นการสานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง และยังช่วยรณรงค์ลดการเกิดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอีกทางหนึ่งด้วย

ย้อนกลับ