ข่าวสาร

ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีที่เชียงราย

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมให้บริการตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.สพ.ชัยพร ผลสุวรรณ์ ร.ต.อ.สพ.ญ.อารยา ผลสุวรรณ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณภายในลานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการ “ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 กรุงเทพฯ และคณะนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเพนชิลวเนีย ประเทศอเมริกา ให้บริการตรวจสุขภาพ ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธานของ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการ “สมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 4” ของโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ แก่ประชาชนในพื้นที่


ด้าน นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมให้บริการด้านปศุสัตว์และแนะนำเรื่องของสัตว์เลี้ยงในความดูแล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่บ้านร่องก๊อ หมู่บ้านต่างๆ ใกล้เคียง ตำบลแม่คำ และตำบลใกล้เคียง นำสุนัข แมว ออกมาใช้บริการกันจำนวนมาก โดยมีการให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นี้ สำหรับโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 โดยได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขแมวเพื่อปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงโดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัข และแมวจรจัดอย่างยั่งยืน และสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี 2563

ย้อนกลับ