ข่าวสาร

“โครงการสมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง” ครั้งที่ 5/2561

สืบเนื่องงานโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการรณรงค์การทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสมาร์ทฮาร์ท และมีโออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

กิจกรรมที่มีในงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตรวจเลือด และหยดยาป้องกันเห็บหมัด และ ยากินป้องกันพยาธิหนอนหัวใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยสามารถทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 162 ตัว และฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 150 ตัว

 

และงานนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนดีๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้งานกิจกรรมดังกล่าวบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 

ขอขอบคุณผู้จัดการบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน Vet School , University of Pensilvania

ขอขอบคุณหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ และสัญญาว่า Vet4 จะจัดกิจกรรมเพื่อน้องหมาน้องแมวเช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

ย้อนกลับ