เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.ภัณฑิรา กฤษฎาสิมะ (หมอมด)
ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.ภัณฑิรา กฤษฎาสิมะ (หมอมด)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

อายุรกรรม

การศึกษาย้อนกลับ