เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.มนัสนันท์ สังข์พิทักษ์ (หมอจอย)
ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.มนัสนันท์ สังข์พิทักษ์ (หมอจอย)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์คลินิกโรคแมว

คลินิก

คลินิกโรคแมว

การศึกษา

ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัล


รางวัล Young Scientific 2016 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย


ย้อนกลับ