เกี่ยวกับเรา

น.สพ.อิทธิรัตน์ ชายสงค์ (หมอเต้ย)
ชื่อคุณหมอ

น.สพ.อิทธิรัตน์ ชายสงค์ (หมอเต้ย)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

คลินิกโรคแมว

การศึกษา

หนังสือรับรอง

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ