เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ. ศิริลักษณ์ วงษ์ตั้งมั่น (หมอเก่ง)ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ. ศิริลักษณ์ วงษ์ตั้งมั่น (หมอเก่ง)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์อาวุโส คลินิกอายุรกรรม

คลินิก

อายุรศาสตร์ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต

การศึกษา

ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

หนังสือรับรอง

2010

* Completed the Distance Education Program in Internal Medicine : Key to Undertanding (Tutor : Dr Hugh White )

เวลาทำการ

Online Doctor


ย้อนกลับ