เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ. สุปรียา ศรีสัมพันธ์ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ. สุปรียา ศรีสัมพันธ์

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์ทางอายุรกรรม, พยาธิวิทยา, เนื้องอก

คลินิก

คลินิกโรคมะเร็ง และพยาธิวินิจฉัย

การศึกษา

สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือรับรอง

การศึกษาทางไกลต่อเนื่อง PGF long the distance education course in Medical Oncology 2012, from the University of Sydney

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ