เกี่ยวกับเรา

ร.ต.อ.สพ.ญ. อารยา ผลสุวรรณ์ชื่อคุณหมอ

ร.ต.อ.สพ.ญ. อารยา ผลสุวรรณ์

ตำแหน่ง

ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

คลินิก

คลินิกโรคผิวหนังและโรคแมว Vet4

การศึกษา

* จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2526 เริ่มการทำงานรับราชการที่กองกำกับการตำรวจม้าและกองกำกับการสุนัขตำตรวจ ปัจจุบันลาออกจากราชการ และใช้เวลาในการบริหารงานของสัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานในด้านการรักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

* ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2552

หนังสือรับรอง

* ริเริ่มโครงการธาราบำบัด ( Hydrotherapy) ร่วมกับ Hawkmoor training Centre ประเทศอังกฤษ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยสุนัขที่บาดเจ็บจาก โรคกระดูกหรือข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลกับสุนัขที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือลดน้ำหนัก ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่เพื่อการผ่นอคลายและออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่ง

* ริเริ่มโครงการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง ( Obedience Training) ร่วมกับทีมครูฝึกสุนัขจากสุนัขตำรวจ ( K9 ) โดยให้สุนัขอยู่ในสถานที่ฝึกมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเสมือนบ้านตัวเอง

* เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี คือ WSAVA., NAVC., AAVD.

* Long Distance Course of Feline Medicine 2002 มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

* สมาชิกสมาคมโรคผิวหนังในสัตว์ของ American Association of Veterinary Dermatology (AAVD)

* กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย2004

* กุมภาพันธ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ Western Veterinary Conference เมือง ลาสเวกัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา

* มีนาคม อบรม Basic oncology ทางอินเตอร์เนต โดยสถาบัน Veterinary Information Network (VIN)

* พฤษภาคม Post Graduate North American Veterinary Institute ด้าน Feline Medicine เมืองออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

* กรกฎาคม เป็นวิทยากรและสาธิตการว่ายน้ำในสุนัข งานประกวดสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศ ไทย ที่อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

* สิงหาคม อบรม World Veterinary Dermatology Conference เวียนนา ประเทศออสเตรีย

* กันยายน รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพแมว ในงานประกวดแมว ชมรมผู้เลี้ยงแมวแห่งประเทศไทย

* นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรกรรม ด้านโรคแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

* Certificate of Post Graduate of North American Veterinary Institue “ Advance Feline Meducine” 20042006-2007

* เลขานุการชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย

* จบหลักสูตร Long Distance Course – Feline medicine (ด้านอายุรกรรมแมว) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

* ได้ให้ความร่วมมือกับคณะผู้จัดงาน Mobile clinic ในการจักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการตรวจสุขภาพสัตว์และให้คำปรึกษาแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเรื่อง การรักษาทางน้ำ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทย เพื่อการฟื้นฟูสภาพสัตว์ที่ได้รับการบาดเจ็บจากโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อและระบบประสาท

* Member of American Association Of Feline Practitioners

* กรรมการบริหารการศึกษษต่อเนื่องหลังจบปริญญาตรี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

* เลขานุการชมรมสัตวแพทย์โรคแมวแห่งประเทศไทย ( TSOFP )

* วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะโรคทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว ชมรมสัตวแพทย์โรคแมวแห่ง ประเทศไทย ( TSOFP )

* วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์สูงในแมว สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์แห่งประเทศไทย ( VPAT )

* วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการทางธุรกิจสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหานคร

* อาจารย์พิเศษ เรื่อง ธาราบำบัด Hydrotherapy คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2008-ปัจจุบัน

* เข้าร่วมสัมมนา The north American veterinary conference (NAVC) ที่ Orlando, USA

* ร่วมมือกับคณะผู้จัดงานThailand Dog show รณรงค์การฝังไมโครชิพและการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัข ในชุมชนที่แออัด และให้คำปรึกษาโรคต่างๆ

* การจัดงานร่วมกับ Thailand dog show 2008 โดยการเปิด Mobile clinic นอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้ว ยังมีการตรวจสุขภาพของช่องอก โดยเฉพาะหัวใจ ด้วยเครื่อง Echocardiography โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หากทราบความผิดปกติจะสามารถ ช่วยรักษาได้ทันเวลามากขึ้น

* ร่วมมือในการให้การรักษาสัตว์พิการ กับ มูลนิธิสัตว์พิการ โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับ มูลนิธิในบางส่วน

* อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่องภาพลักษณ์วิชาชีพสัตวแพทย์ และการบริหารการจัดการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง การจัดการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ