เกี่ยวกับเรา

รศ.สพ.ญ.พรรณจิตต์ นิลกำแหงชื่อคุณหมอ

รศ.สพ.ญ.พรรณจิตต์ นิลกำแหง

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาหน่วยอายุรกรรม คลินิกโรคแมว vet4

คลินิก

การศึกษา

- DTVM U. Edinburgh; UK

- MVS U. Melbourne. Australia

หนังสือรับรอง

เวลาทำการ


Online Doctor

ย้อนกลับ