ข่าวสาร

Workshop: นวดบำบัดสุนัข

การนวดบำบัดสุนัข


กิจกรรมนวดบำบัดสุนัขโดย คุณหมอเอกชัย อิ่มอร่าม สัตวแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฝังเข็ม ในงาน Into The Wood จัดโดย ทีมงาน PetsPloy

โดยกิจกรรมการนวดบำบัดในงานเป็นการแนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนวดผ่อนคลายให้กับสุนัข เป็นการนวดง่ายๆ ที่สามารถทำที่บ้านได้ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู


หรือกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยงเป็นอีกสาขาหนึ่งทางการแพทย์ ที่สัตวแพทย์จะทำการตรวจ รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการป้องกัน การกลับมาป่วยซ้ำ หรือภาวะแทรกซ้อน ในสัตว์ที่เป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อม หรือมีความพิการโดยมุ่งหวังให้สัตว์ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด


การรักษาทางกายภาพบำบัดแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลักๆ คือ 


1. ระยะที่มุ่งเน้นลดความเจ็บปวด และการอักเสบ คือ  ช่วงแรกของการบาดเจ็บ  สัตว์จะยังปวดมาก  มีอาการบวม แดง  ต้องหยุดกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุด


2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย คือ การฟื้นฟูหลังจากผ่านช่วงการอักเสบแล้ว  อาจจะเป็นช่วง 3 วันหลังจากวันแรกที่เกิดอาการ หรือนานกว่านั้นแล้วแต่กรณี  แต่สัตว์จะยังใช้อวัยวะนั้นได้ไม่เต็มที่  ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู


ย้อนกลับ