บริการของเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลูกสุนัขและลูกแมว

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลูกสุนัขและลูกแมว 

Health Check-up program for Puppy & Kitten 

 

สัตว์เด็ก หรือ สัตว์ที่เพิ่งเกิดมาไม่เกิน 3 เดือน มีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอ ทั้งมลพิษ อาหาร และโรคจากสัตว์ตัวอื่น อีกทั้งโรคในสัตว์เลี้ยงระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น ดังนั้นการตรวจสุภาพลูกสุนัข และลูกแมว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้าย และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที 


การตรวจสุขภาพลูกสุนัขและลูกแมว ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 6 สัปดาห์ - 3 เดือน

Puppy and Kitten Health checks can begin at 6 weeks - 3 months of age


โปรแกรมตรวจสุขภาพลูกสุนัข 

Health Check-up program for Puppy

1. ตรวจร่างกายเบื้องต้น (Physical Health Check-up)

2. ตรวจอุจจาระ (Fecal Examination)

3. ถ่ายพยาธิ (Deworm : Pyrantel Parax)


โปรแกรมตรวจสุขภาพลูกแมว

Health Check-up program for Kitten

1. ตรวจร่างกายเบื้องต้น (Physical Health Check-up)

2. ส่องตรวจเชื้อรา (Fungal Test)

3. ตรวจไรในหู (Examine for Ear Mites)
4. ทำความสะอาดหู (Clean Cat's Ears)
5. ถ่ายพยาธิ (Deworm : Pyrantel Parax)


Vet 4 ประชานิเวศน์ (Prachaniwet)
Tel : 02-953-8085-6

Vet 4 สุขุมวิท 33 (Sukhumvit 33)
Tel : 090-894-8417
ย้อนกลับ