บริการของเรา

คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

ไต (Kidney หรือ Renal) เป็นอวัยวะรูปถั่ว มี 2 ข้างซ้ายขวา โดยปกติแล้วไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายและดูดสารอาหารกลับเข้าสู่จากร่างกาย โดยเมื่อเลือดที่ออกจากหัวใจผ่านเข้ามายังไตจะถูกกรองผ่านหน่วยไตและ กรองของเสียออกจากเลือดผ่านทางท่อไต ในรูปของปัสสาวะมายังกระเพาะปัสสาวะ ไตจะทำหน้าที่ปรับสมดุลน้ำในร่างกาย ควบคุมระดับอิเล็กไทรไลท์ ผลิตฮอร์โมนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง และปรับสมดุลความดันเลือดให้กับร่างกาย


ไตวาย (Kidney Failure หรือ Renal Failure) คือภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด จนไม่สามารถขับของเสียออกมาจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะได้ ทำให้มีของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายเกิดความไม่สมดุล


สาเหตุของไตวายเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย

 1. ภาวะขาดน้ำ หรือเสียเลือดมากเกินไป

 2. การอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ

 3. ความดันโลหิตสูง

 4. การได้รับอาหารที่เป็นพิษ ยาหรือสารพิษบางอย่างที่มีความเป็นอันตรายต่อไต

 5. โรคเบาหวาน

 6. โรคทางพันธุกรรม

 7. โรคติดเชื้อบางอย่างเช่นไวรัส FeLV ในแมว หรือ Leptospirosis เป็นต้น


อาการของโรคไต

แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้มีอาการแสดงต่างการและมีวิธีการรักษาต่างกัน อาการที่มักจะพบได้บ่อย ได้แก่ อาเจียน เบื่ออาหาร ซึม อ่อนแรง ดื่มน้ำเยอะปัสสาวะเยอะ มีกลิ่นปากเหงือกอักเสบ ผอม ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปัสสาวะไม่ออก ปวดเบ่ง เมื่อพบอาการเหล่านี้ อย่านิ่งนอนใจควรรีบพาสัตว์เลี้ยงของท่านมาปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อจะได้ทำการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที


การวินิจฉัย คุณหมอจะทำการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ วัดความดันเลือด ตรวจค่า blood gas, X-ray, Ultrasound หรืออาจถึงขั้นต้องทำ CT scan ก็เป็นได้


คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( 24 ชั่วโมง )
Tel : 02-953-8085-6
https://www.facebook.com/vet4hospital


ย้อนกลับ