บริการของเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัข และแมว

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพ

 

เราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เมื่อพาสุนัข และแมวออกมาเลี้ยงภายนอกอาคาร สัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอ โรคในสัตว์เลี้ยงระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น การตรวจสุภาพสุนัข และแมว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้าย และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที เราอาจจะไม่สามารถขังสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ใดที่หนึ่งได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถช่วยป้องกัน และลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของสุนัข และแมวที่เลี้ยงได้

ย้อนกลับ