บริการของเรา

ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัญหาข้อกระดูกเสื่อมมักพบในสุนัขพันธุ์ใหญ่ สามารถตรวจพบความผิดปกติของกระดูกข้อและสะโพกได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 3 – 4 เดือน ที่ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อมีทีมสัตวแพทย์สผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกและข้อโดยเฉพาะ ด้วยการเชื่อมโยงกระดูกเชิงกรานเพื่อปรับโครงสร้างของข้อสะโพกให้เป็นปกติ ทำให้สุนัขของท่านไม่ป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้นอีกต่อไป


สาเหตุของการเกิดโรค


โรคกระดูกและข้อในสุนัขมักเกิดในสุนัข โดยปัจจัยการเกิดโรคมาได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

•  สายพันธุ์ สุนัขพันธุ์ใหญ่มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อได้มากกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก โดยเฉพาะสายพันธุ์ German Shepherd, Rottweiler, Golden Retriever, Labrador และ St. Bernard

•  อายุ สุนัขที่มีอายุมากมักพบปัญหาโรคกระดูกและข้อได้มากกว่าสุนัขอายุน้อย อาจเนื่องจากการเสื่อมของกระดูกข้อต่อที่ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

•  น้ำหนัก สุนัขที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมักมีโอกาสเกิดปัญหากระดูกและข้อได้มากกว่าสุนัขที่มีขนาดตัวที่เหมาะสมกับสายพันธุ์และช่วงวัย

•  สภาพแวดล้อม สุนัขที่ถูกเลี้ยงบนพื้นเรียบ ลื่น เช่น พื้นหินอ่อน พื้นกระเบื้อง มีโอกาสเกิดปัญหากระดูกและข้อได้มากกว่าสุนัขที่เลี้ยงบนพื้นดิน หรือพื้นซีเมนต์


ผลกระทบจากโรคกระดูกโรคข้อเสื่อม


สุนัขที่ป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมจะมีอาการเจ็บปวด สุนัขมีอาการลุกนั่งลำบาก ส่งผลให้สุนัขเกิดความทรมาน ไม่ค่อยใช้ขาเคลื่อนไหวจนพยอาการขาลีบ และไม่สามารถเดินได้ในที่สุด หากพบอาการดังกล่าวควรรีบนำสุนัขของท่านเข้ารับการตรวจรักษาก่อนจะเกิดอันตรายถึงขั้นพิการได้

ย้อนกลับ