บริการของเรา

บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

บริการฉุกเฉิน 24 ชม. (Emergency 24 hr.)


ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาหรือสถานที่ได้ ทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 มีบริการรถพยาบาล (VET 4 Pet Ambulance) สำหรับรับส่งสัตว์เลี้ยงของท่านมายังโรงพยาบาล กรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉินไม่สามารถหารถได้ สามารถแจ้งเส้นทางและรายละเอียดของการเดินทาง บริเวณตำแหน่งของท่านมายังหมายเลข 02-953-8086 Fax. 02-954-3597


VET 4 Mobile Clinic


นอกจากบริการรถพยาบาลฉุกเฉินแล้วทางโรงพยาบาลยังมี คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่ (VET 4 Mobile Clinic) สำหรับบริการผ่าตัดด้วยการวางยาสลบอย่างมีมาตรฐาน สามารถให้บริการถึงหน้าบ้านท่านโดยทำการนัดหมายขอใช้บริการล่วงหน้า

ย้อนกลับ