บริการของเรา

แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ( Emergency 24 hr. )


เปิด 24 ชั่วโมง เพื่อรับสัตว์ป่วยฉุกเฉินกรณีต่างๆ เช่น อุบัติเหตุต่างๆ มีอาการชัก หอบ หัวใจวาย อื่นๆ ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาหรือสถานที่ได้ ซึ่ง VET 4 มีทีมที่พร้อมช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินต่าง หรือสามารถติดต่อได้ที่


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( 24 ชั่วโมง )
Tel : 02-953-8085-6
https://www.facebook.com/vet4hospital
ย้อนกลับ