บริการของเรา

ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง (Dermatology Center)


ผิวหนังในสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดได้ในสัตว์ทุกสายพันธุ์ ทุกเพศ และทุกวัย ในสัตว์ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสูง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียหรือจากพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ หมัด ขี้เรื้อน เป็นต้น บางกรณีโรคผิวหนังอาจมีสาเหตุมาจากการแพ้ต่าง ๆ เช่น การแพ้อาหาร และโรคภูมิแพ้ หากพบการติดเชื้อควรได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนจะเกิดการลุกลามมากขึ้นลักษณะอาการที่พบ


• สัตว์ขนร่วงปริมาณมาก

• มีอาการคันและเกาบ่อยครั้ง

• มีสะเก็ดเกิดขึ้นตามตัว

• มีอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง

• มีเลือดออกตามผิวหนังการตรวจรักษา


• การตรวจผิวหนังทั้งการดูภายนอกและการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

• การตรวจเชื้อที่รูขุมขนของสัตว์ด้วยเครื่องมือแพทย์

• การใช้แชมพูยา ยาหยด หรือการใช้กระดาษเช็ดที่มีตัวยาในการรักษาเบื้องต้น

• การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อทำการฆ่าเชื้อและเร่งการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่


บางกรณีอาจเห็นว่าสัตว์เลี้ยงมีร่องรอยขนร่วงเล็กน้อย นอกนั้นไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้เลย แต่เมื่อมีการเอาผิวหนังที่บริเวณไปตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ สิ่งที่สัตวแพทย์ตรวจพบ คือ ตัวขี้เรื้อน Demodectic mange การรักษาโรคผิวหนังให้หายขาด จึงมิใช่เป็นเพียงมีสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาเท่านั้น แต่ยังต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของสัตว์ที่จะต้องหมั่นดูแลและทำตามความแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดเช่นกัน


ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ (Vet 4 Skin Clinic) ให้บริการโดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านโรคผิวหนังของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุแล้ว เรายังครอบคลุมไปถึงการรักษาด้วยเลเซอร์ การรักษาด้วย microbubble หรือ การรักษาโดยใช้ immunotherapy ในรายที่เป็นภูมิแพ้ เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้ (Vet 4 Skin Clinic) 
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-953-8085-6
Line @vet4 
www.vet4hospital.com

ย้อนกลับ