โปรโมชั่น ห้อง VIP ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น

โปรโมชั่น  ห้อง VIP ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น


ราคาพิเศษ ห้อง VIP Service room ( สาขาประชานิเวศน์ ) ห้องพักที่ให้เจ้าของ พักอยู่กับน้องๆได้เลย พร้อมการดูแลจากเจ้าหน้าที่และคุณหมออย่างใกล้ชิด ราคาพิเศษ ถึง 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น!!!

ห้อง ขนาดมาตรฐาน จาก ปกติ 1200 บาท เหลือ 790 บาท ????

ห้อง ขนาดใหญ่พิเศษ จากปกติ หรือ 1800 เหลือ 1290 บาท ????
ย้อนกลับ