โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เปิดธนาคารเลือดสำหรับสัตว์เลี้ยง

VET 4 BLOOD BANK ธนาคารเลือดให้เลือด ให้ชีวิต


สัตว์เลี้ยงขาดแคลนเลือดในการรักษายังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุที่ทำให้สัตว์เสียเลือดมากจึงทำให้ต้องใช้เลือดในการรักษาปริมาณมากหรือการรักษาโรคบางอย่างที่ตัวสัตว์เลี้ยงเองต้องได้รับเลือดเพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพร่างก่อนทำการรักษาเช่น การผ่าตัด เป็นต้น ที่โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 มีสัตว์เลี้ยงต้องใช้เลือดในการรักษาจำนวนมาก และในบางครั้งอาจต้องรอรับบริจาคเลือดจากผู้เลี้ยงสัตว์ท่านอื่นหากไม่ได้รับเลือดเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะเสียชีวิตก็มีมากขึ้นโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4เป็นตัวกลางในการหาเลือดจากสุนัขผู้ใจบุญไปช่วยเหลือสุนัขผู้ที่เจ็บป่วยต้องการเลือดในการรักษาโดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์และการดำเนินการการเท่านั้น

 

สุนัข 1ตัวสามารถช่วยได้หลายชีวิต

 

เลือด” ประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด น้ำเลือด และโปรตีนในเลือด รวมทั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดอีกหลายชนิด ในการป่วยของสุนัขแต่ละตัว ก็จะมีความต้องการองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไป เช่นถ้ามีปัญหาโลหิตจาง อาจจะต้องการแค่เม็ดเลือดแดง แต่ถ้าโปรตีนต่ำอาจต้องการแค่โปรตีนในเลือด เป็นต้น

การบริจาคเลือดของสุนัขในแต่ละครั้งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ได้อีกหลายชีวิตการให้ชีวิตเป็นการสร้างความสุขที่มีคุณค่า และถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าวัตถุหรือสิ่งของใดๆ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เปิดธนาคารเลือด (VET 4 BLOOD BANK) โดยมีความตั้งใจที่อยากช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยและลดอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษา ให้ผู้ที่รักสัตว์ทุกท่านได้อุ่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

คุณสมบัติของสุนัขและแมวที่บริจาคเลือด

       1. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

       2. อายุระหว่าง1 - 7 ปี ไม่จำกัดเพศ พันธุ์(ถ้าเป็นเพศเมียต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อน)

       3. สุนัขมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า17 กิโลกรัม แมวมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กิโลกรัม.

       4. ได้รับการฉีดวัคซีนประจำปีครบถ้วนควบคุมป้องกันเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง

       5. กรณีฉีดวัคซีนควรเว้นระยะอย่างน้อย3 สัปดาห์

       6. ไม่เคยรับการผ่าตัดใหญ่ในระยะ1 - 3 เดือนก่อนมาให้เลือด

       7. ไม่เคยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์เลือดใดๆมาก่อน

       8. หากเป็นเพศเมียไม่ควรอยู่ในระหว่างเป็นสัดตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก

       9.  ไม่รับประทานยาใดๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้

      10. ไม่มีบาดแผลหรือเป็นโรคผิวหนัง

      11. ลักษณะนิสัยเป็นมิตร หรือเจ้าของสามารถควบคุมได้

 

การเตรียมตัวก่อนบริจาค

ควรให้สุนัขและแมวงดอาหารอย่างน้อย 8 –12 ชั่วโมง ก่อนมาบริจาคเลือด แต่สามารถดื่มน้ำได้ตามปกติ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

 

ขั้นตอนการบริจาคเลือด

      1. ลงทะเบียนที่จุดรับบริการ

      2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

      3. เจาะเลือดบริเวณต้นขาเพื่อทำการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย

      4. ทำการเก็บเลือดอาจต้องทำการโกนขนบริเวณลำคอ

      5. ทำการเก็บบันทึกประวัติการบริจาคเลือดและจ่ายยาบำรุงเลือด(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ของรางวัลตอบแทนการทำความดี

บริจาคเลือดครั้งที่ 1   ถุงผ้า VET 4 + อาหารสัตว์ + Gift Voucher อาบน้ำตัดขน**

บริจาคเลือดครั้งที่ 2   อาหารสัตว์เลี้ยง 1.5 kg

บริจาคเลือดครั้งที่ 3   ปลอกคอ + อาหารสัตว์ 500 g

บริจาคเลือดครั้งที่ 4   อาหารสัตว์เลี้ยง 3.5 kg

บริจาคเลือดครั้งที่ 5   อาหารสัตว์เลี้ยง 5 kg

บริจาคเลือดครั้งที่ 6   โล่ประกาศ + อาหาร 5 kg

 

*บริการเสริมที่จะได้รับเมื่อมาบริจาคเลือดที่ Vet 4

  ตรวจสุขภาพทั่วไป, บริการตรวจเลือด, ตรวจพยาธิหนอนหัวใจ (HW) และรับยาบำรุงเลือด

**แจกถุงผ้าถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562นี้หรือจนกว่าของจะหมดเท่านั้น

 

ติดต่อขอบริจาคเลือด

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

VET4 BLOOD BANK

Tel: 02-953-8085-6

Line:@vet4

Website:www.vet4hospital.com

Location: https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

Address: เลขที่ 5- 5/1 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ประชานิเวศน์1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ย้อนกลับ