บริการของเรา

บริการของเรา

บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

บริการฉุกเฉิน 24 ชม. (Emergency 24 hr.)ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาหรือสถานที่ได้ ทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 มีบริการรถพยาบาล (VET 4 Pet Ambulance) สำหรับร..

อ่านต่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพ  เราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เมื่อพาเค้าออกมาเลี้ยงภายนอกอาคารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอ โรคในสัตว์เลี้ยงระยะเร..

อ่านต่อ