บริการของเรา

บริการของเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพ  เราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เมื่อพาเค้าออกมาเลี้ยงภายนอกอาคารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอ โรคในสัตว์เลี้ยงระยะเร..

อ่านต่อ