ข่าวสาร

รู้ได้อย่างไรเมื่อสุนัขหายใจลำบาก

รู้ได้อย่างไรเมื่อสุนัขหายใจลำบาก

    ภาวะหายใจลำบากเป็นภาวะฉุกเฉิน และมีความอันตรายในสัตว์เลี้ยงมาก ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเจ้าของควรสังเกตอาการของสุนัขอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสุนัขที่มีความเสี่ยง หรือสุนัขที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น สุนัขพันธุ์หน้าสั้น สุนัขที่มีปัญหาหลอดลมตีบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือภาวะอัมพาตกล่องเสียง เป็นต้น

    


    โดยสุนัขมักจะแสดงอาการดังต่อไปนี้

    1. หอบ อ้าปากหายใจ หายใจเร็ว

    2. นั่ง ยืดคอหายใจ รูจมูกเปิดกว้าง

    3. ใช้ช่องท้องหายใจ เจ้าของอาจสังเกตเห็นว่าช่องท้องกระเพื่อมรุนแรงขณะที่มีการหายใจเข้า-ออก

    4. รูปแบบการหายใจเปลี่ยนไป

        - อาจจะหายใจช้าๆ แต่ลึกขึ้น อาจมีเสียงดังขณะหายใจ

        - หายใจเร็ว ตื้น

    5.ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม


โดยสุนัขไม่จำเป็นต้องแสดงอาการทั้งหมดนี้ ก็อาจบ่งบอกถึงภาวะหายใจลำบากได้ สิ่งที่เจ้าของสามารถทำได้เบื้องต้นคือ ให้สุนัขอยู่ในที่สงบๆ ไม่มีสิ่งรบกวน และทำการลดอุณหภูมิสุนัข อาจจะเป็นการเปิดพัดลม หรือเปิดแอร์ก็ได้ จากนั้นควรนำสุนัขไปที่โรงพยาบาบสัตว์ใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด เพื่อได้รับการวินิจฉัย และการรักษาต่อไป


บทความโดย

น.สพ.ณัฐวัตร รักชีพ (หมอเต้)

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
Tel : 02-953-8085-6

ย้อนกลับ