ข่าวสาร

เทคนิคที่ 3 เมื่อเสียงฟ้าร้อง คือความคุ้นเคย

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า สาเหตุที่สุนัขกลัวขณะฝนตกฟ้าร้องมีปัจจัยกระตุ้นประสาทสัมผัสของสุนัขอยุ่หลายอย่าง เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงขณะเกิดฟ้าแลบ กลิ่นฝนประจุไฟฟ้าที่มีผลต่อขน หรือความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีผลต่อการเรียนรู้ที่จะเกิดความกลัว สุนัขบางตัวอาจแสดงอาการกระสับกระส่ายอย่างชัดเจนตั้งแต่ฟ้าเริ่มมืดครึ้มก่อนที่ฝนจะตก สิ่งที่สุนัขส่วนใหญ่กลัวเวลาที่เกิดฟ้าร้อง คือ เสียง การฝึกเพื่อปรับพฤติกรรมต่อไปนี้จึงเป็นการใช้เสียงเป็นหลักในการฝึกครับ


1.      ทดสอบดูก่อนว่าสุนัขกลัวเสียงฟ้าร้องที่เราจำลองขึ้นไหม โดยเปิดไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอที่อัดเสียงฟ้าร้องไว้ การเปิดในครั้งแรกให้เปิดเสียงให้ดังที่สุดก่อนเพื่อทดสอบว่าสุนัขแสดงอาการกลัวหรือไม่ ถ้าสุนัขแสดงอาการกลัวแสดงว่าเราสามารถใช้เสียงฟ้าร้องในการบำบัดพฤติกรรมได้ แต่ถ้าหากสุนัขดูเฉยๆ อาจเป็นได้ว่าสุนัขไม่ได้กลัวเสียง อาการกลัวขณะที่เกิดฝนตกฟ้าร้องอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น แสงตอนฟ้าแลบ หรือเสียงอาจจะไม่มีความสมจริงมากพอ พูดง่าย ๆ คือหลอกสุนัขไม่สำเร็จนั่นเองครับ กรณีที่สุนัขกลัวแสงฟ้าแลบการจำลองแสงฟ้าแลบทำได้ค่อนข้างยาก แต่หากสงสัยว่าสุนัขกลัวประจุไฟฟ้าสถิตเจ้าของอาจลองหาซื้อเสื้อกันประจุไฟฟ้ามาให้สุนัขใส่ดู

2.      การฝึกควรทำก่อนที่จะถึงหน้าฝน เพราะหลักในการฝึกคือ ปรับสุนัขให้เคยชินกับเสียงฟ้าร้อง ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ขึ้นกับสุนัขแต่ละตัว ดังนั้นหากในระหว่างช่วงที่ฝึกเจอเสียงฝนตกหรือฟ้าร้องหนัก ๆ จะทำให้เงื่อนไขที่เราต้องการสร้างล้มเหลวได้ ทางที่ดีจึงควรฝึกช่วงก่อนเข้าหน้าฝนครับ

3.      ฝึกในลักษณะเดียวกันกับการฝึกออกคำสั่ง “คอย” แต่คราวนี้เราจะเปิดเสียง ฝนตกฟ้าร้องไปด้วยระหว่างที่เราสั่งให้สุนัข คอย และให้เราสังเกตอาการสุนัขระดับเสียงให้เปิดเบาที่สุด ที่สุนัขไม่แสดงอาการกังวลหรือกระสับกระส่ายออกมาเมื่อได้ยิน (หูของสุนัขจะรับเสียงได้ดีกว่าหูของคนประมาณ 4 เท่า ให้เริ่มเปิดเบา ๆ ก่อนครับ) ถ้าสุนัขแสดงอาการกระสับกระส่ายออกมา เช่น เริ่มหอบหายใจแรง ตัวสั่น หางจุกก้น เลียปาก หรือหาว ให้ลดระดับเสียงลงจนกระทั่งสุนัขกลับมาดูสงบ อย่าลืมให้รางวัลและคำชมทุกครั้งที่สุนัขคอยโดยที่ไม่แสดงอาการกลัว

4.      การฝึกควรทำครั้งละ 3 – 5 นาที แต่บ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้งต่อวัน เพิ่มระดับเสียงทีละน้อยในทุกวัน จนกระทั่งเปิดถึงระดับเต็มเสียงโดยที่สุนัขไม่มีปฏิกิริยาอะไร


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

Vet 4 Animal Hospital

Tel : 02-953-8085
Line : http://line.me/ti/p/~@vet4
Website : www.vet4hospital.com
Map : https://goo.gl/maps/h5xR4waakFD2

ย้อนกลับ