ข่าวสาร

โครงการ VET4 ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 11/2565

11 ปี VET 4 x UPENN ภาพความประทับใจจากการดำเนินโครงการครั้งล่าสุด "VET 4 ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 11/2565"

สถานที่ที่เราไปออกหน่วยทำหมันระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้แก่ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โดยในปีนี้มีคณะทำงานทีมสัตวแพทย์ และทีมงานผู้ช่วยจากโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และทีมงานจากโรงเรียนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มาร่วมกันดำเนินโครงการช่วยทำหมันสุนัข และแมวกว่า 42 ชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ที่ต่างมาช่วยเหลือโครงการด้วยใจ เพียงเพราะต้องการเห็นสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรในประเทศไทยได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

อีกท่านคือคุณจินตนา เกษรสันติ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่การจัดงาน ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ย้อนกลับ