ข่าวสาร

โครงการ ธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 2 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 คุณกมลภพ วีระพละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ และกำกับ ผู้บริหารธนาคาร ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ “ธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ปี 2 ”  ครั้งที่ 2  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี 2554


โดยโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ และคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงฟรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อสู่คน นอกจากนี้ยังช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ลี้ยงและการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของสุนัขและแมวบริเวณชุมชนรอบพื้นที่ โดยพาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ซึ่งปฏิบัติการ mobile clinic ในครั้งนี้ ธอส.ได้ถือโอกาสเปิดตัว “โรงพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่...ถึงบ้านคุณ” เป็นรถผ่าตัดขนาด เตียง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยอย่างครบครัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

ย้อนกลับ