เกี่ยวกับเรา

อ.น.สพ. จักรินทร์ สัทธาธรรม อว.สพ.ศัลยศาสตร์   

ชื่อคุณหมอ

น.สพ. จักรินทร์ สัทธาธรรม อว.สพ.ศัลยศาสตร์

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์คลินิกศัลยกรรม

คลินิก

Special Interests : Dentistry & Maxillofacial surgery

การศึกษา 


Doctor of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University (2001)

Master of Science in Veterinary Cinical Study, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University (2018)

Diplomate of the Thai Board of Veterinary Surgery (2018)

หนังสือรับรอง

เวลาทำการ

นัดเวลาล่วงหน้า

Online Doctor

ย้อนกลับ