เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.ปาณิศา เจตกสิกรณ์ (หมอเฟิร์น)ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.ปาณิศา เจตกสิกรณ์ (หมอเฟิร์น)

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์

คลินิก

สัตวแพทย์ IPD และ อายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือรับรอง

2559

* หนังสือรับรอง เข้าร่วมอบรมโครงการ Emergency and Critical Care in Small animals ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ