เกี่ยวกับเรา

สพ.ญ.เลอเพ็ญ ดวงแก้ว
ชื่อคุณหมอ

สพ.ญ.เลอเพ็ญ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง

สัตวแพทย์คลินิกพิเศษโรคผิวหนัง

คลินิก

คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้

การศึกษา

1985

* DVM second honor Faculty of Veterinary Medicine : Kasetsart University

1987

* Master degree in Small animal dermatology Department of Small Amimal Clinical Sciences University of Minnesota

1998

* ECFVG program (Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates)

หนังสือรับรอง

1998-2014

* สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์แบนฟิลด์ ในมลรัฐมินเนโซต้า และ มลรัฐอิลลินอยส์

2014

* Alternate route dermatology residency ที่ Asian College of Veterinary Dermatology

* สัตวแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสัตว์บรุควิลล์ มลรัฐ อิลลินอยส์

เวลาทำการ

Online Doctor

ย้อนกลับ