ข่าวสาร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ????
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด
ย้อนกลับ