บริการของเรา

แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( สุขุมวิท 33 )

แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ( สุขุมวิท 33 )

ทางโรงพยาบาล นอกจากจะให้ความสำคัญกับการรักษาแล้ว ในส่วนของการตั้งครรภ์ของสัตว์เลี้ยงก็มีความสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ที่ตั้งครรภ์ และลูกในท้องด้วย
ทางโรงพยาบาลจึงเปิดให้บริการ ดูแลความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ของ สุนัข และ แมว โดยแผนกสูติกรรมสัตว์
- บริการหาวันตกไข่ (Ovulation Date)
- บริการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ (Sperm Quality Test)
- บริการผสมเทียม (Artificial Insemination)
- บริการตรวจความสมบูรณ์การตั้งครรภ์ (Ultrasound)

สำหรับค่าบริการนั้น จะแบ่งออกเป็นแต่ละแพ็คเกจ สามารถ เลือกขั้นตอนที่ต้องการ หรือรวมทุกขั้นตอนได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่
▪ สาขาประชาชื่น
Tel 02-953-8085 Line: @vet4
▪ สาขาสุขุมวิท 33
Tel 02-119-4571 , 02-119-4572 Line: @vet4.suk33
ย้อนกลับ