ความต้องการอาหารของ Bearded DragonBearded Dragon เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (omnivores) สัดส่วนเฉลี่ยของอาหารที่ Bearded Dragon วัยเด็กควรได้รับคือ เนื้อสัตว์ 75% และผัก 25% สำหรับ Bearded Dragon วัยโตเต็มวัยคือ เนื้อสัตว์ 25% และผัก 75%  

สัตว์ที่ Bearded Dragon กินเป็นอาหารมักจะเป็นจำพวกแมลงที่มีชีวิต เช่น แมลงสาบดูเบีย, หนอนนก, ตัวอ่อนของแมลง และจิ้งหรีด ทั้งนี้การให้แมลงเป็นอาหารควรระวังเรื่องปรสิตและแบคทีเรียที่อาจจะก่อโรคให้กับ Bearded Dragon ด้วย ดังนั้นควรเลือกซื้ออาหารจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือ ผักที่ Bearded Dragon กินมักจะเป็นผักใบเขียว  เช่น ผักสลัด ชนิดต่างๆ  การให้ผักควรหั่นให้มีขนาดที่พอเหมาะ ต้องไม่มีขนาดใหญ่เกินระยะห่างระหว่างดวงตาทั้งคู่ของมัน หากมีขนาดใหญ่กว่านั้นอาจทำให้ Bearded Dragon สำลักได้ นอกจากนี้แนะนำให้เสริมแคลเซียมให้กับ Bearded Dragon ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่หลายยี่ห้อให้เลือกใช้ 

ตารางด้านบนแสดงอัตราส่วนการให้อาหารในแต่ละช่วงอายุของ Bearded Dragon จะเห็นได้ว่าเมื่อ Bearded Dragon มีอายุมากขึ้น จะลดปริมาณการให้แมลงลง และเพิ่มปริมาณผักให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วน และโรคอื่นๆ ที่อาจตามมา

อาหารที่เป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดพิษต่อ Bearded Dragon ได้แก่ ผักโขม, บีทรูท, อาโวคาโด, รูบาร์บ และแมลงหิ่งห้อย 

หากผู้เลี้ยงมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำด้านการเลี้ยงและสุขภาพของ Bearded Dragon แนะนำพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อได้รับคำแนะนำ และการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ 


บทความโดย...สพ.ญ.ศิริลดา ทองเกษม
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (24 ชั่วโมง)
Tel : 02-953-8085-6

ย้อนกลับ