ข่าวสาร

ความรู้

พฤติกรรมการแต่งขนมากเกินไปในแมว (Overgrooming..

Overgrooming คือแมวจะมีพฤติกรรมการแต่งขนตามธรรมชาติเป็นปกติ โดยมีการเลีย หรือ การแทะ ขนและผิวหนัง และมีการใช้เท้าลูบบริเวณใบหน้า แต่อย่างไรก็ตามการเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การแต่งขนที่มากจนเกิ..

อ่านต่อ

ความต้องการอาหารของ Bearded Dragon

Bearded Dragon เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (omnivores) สัดส่วนเฉลี่ยของอาหารที่ Bearded Dragon วัยเด็กควรได้รับคือ เนื้อสัตว์ 75% และผัก 25% สำหรับ Bearded Dragon วัยโตเต็มวัยคือ เนื้อสัต..

อ่านต่อ

เปลี่ยนอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง

เจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนมักเคยประสบปัญหาหลังเปลี่ยนอาหารทันที ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการท้องเสีย ถ่ายไม่เป็นก้อน ปัญหาเหล่ามักมาจาก ระบบทางเดินอาหารของทั้งสุนัขและแมว มีปริมาณของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่น..

อ่านต่อ

การวินิจฉัยและการแบ่งระยะ ภาวะไตวายเรื้อรัง ด..

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในสุนัขและแมวสูงอายุ โดยเนื้อไตเสียหายแบบไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นใหม่ การรักษาจะทำได้เพียงพยุงอาการให้โรคดำเนินไปอย่างช้าที่สุด หากเกิดร่วมกับภาวะ การพอกแคลเซีย..

อ่านต่อ

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคความดันโลหิตสูง           เป็นภาวะความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบต่างๆอย่างร..

อ่านต่อ

การส่องกล้อง ( Endoscopy ) และ ( Rhinoscopy )..

กล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารส่วนต้น (Endoscopy) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น  เป็นการใช้อุปกรณ์กล้องส่องเข้าไปสำรวจภายในทางเดินอาหารส่วนต้น..

อ่านต่อ